กำลังเรียน ปริญญาเอก สาขาพุทธศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ที่ International Buddhist College ตอนนี้อยู่ในช่วงเขียน Dissertation ก็พอมีเวลาว่างบ้าง หัวข้อที่กำลังทำวิจัยอยู่เกี่ยวกับสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท วางแผนไว้ว่า เมื่อจบปริญญาเอกแล้ว จะเป็น lecturer ให้กับนักศึกษา (ซึ่งส่วนมากเป็นพระภิกษุ และภิกษุณี) จากประเทศต่างๆ ในสาขาวิชา Theravada Buddhism in related with Polity and Economy

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018