ชื่อเล่นชื่อริสา
เรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3
จบจากโรงเรียนอำมาตย์ กระบี่ เกรดเฉลี่ย 3.50+
ถนัดวิชา คณิตศาสตร์ / อังกฤษ / โดยเฉพาะวาดภาพและวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

กระบี่ กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

สอนดีมากเลยครัยพี่ริสา จากน้องต่อ

ต่อ · 23 ส.ค. 2022