รับสอนภาษาอังกฤษ โดยพี่นิสิตอักษร จุฬาฯ
ประวัติการศึกษา
- จบการศึกษาจาก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกภาษาอิตาเลียน วิชาโทภาษาอังกฤษ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน ภาษา-เยอรมัน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โครงการความเป็นเลิศทางด้านเชาวน์ปัญญาภาษาอังกฤษ
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
รับติวภาษาอังกฤษ โดยพี่อักษร จุฬาฯ
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น: 4
ประสบการณ์สอนกว่า 6 ปี โดยเริ่มสอนตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ดอนเมือง ปากเกร็ด หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว