พี่รันยู (Runyoo Tutor)
- ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8 (8th TPhO)
- เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
- จบปริญญาตรีและโท วิศวกรรมไฟฟ้า
- ประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี

รับสอนพิเศษ (ออนไลน์)
*** ระดับ ม.ปลาย
- ฟิสิกส์
- คณิตศาสตร์
- พื้นฐานวิศวกรรม

*** ระดับมหาวิทยาลัย
- ฟิสิกส์ทั่วไป, ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย
- แคลคูลัส, คณิตศาสตร์วิศวกรรม
- วิชาภาควิชาไฟฟ้า

"เป็นกันเอง เข้าใจง่าย ถ่ายทอดดี"

สอนออนไลน์ จตุจักร บางแสน ลาดพร้าว ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว