จบจากคณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เกรียตินิยมอันดับ 2
เวลาสอนมักอธิบายสิ่งๆต่างให้คนฟังเข้าใจด้วยวิธีการที่ง่ายๆและนำไปใช้ได้จริง เป็นคนใจเย็น เข้ากับผู้เรียนได้ดี จะทำสรุป ทำชีทให้นักเรียนเพื่อใช้ทบทวนก่อนสอบเสมอ
ประสบการณ์การสอน ปัจจุบันจะรับสอนพิเศษระดับมัธยมศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ และ PAT1 รวมถึงวิชา GAT เชื่อมโยง ระดับมหาวิทยาลัยสอนวิชาแคลคูลัส

สอนออนไลน์ ขอนแก่น นครปฐม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

-

มีน · 23 ส.ค. 2022
ไอซ์ · 23 ส.ค. 2022

สอนดีครับเข้าใจง่าย

เฟิส · 23 ส.ค. 2022
พลอย · 23 ส.ค. 2022