ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) โยธา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ – เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาและก่อสร้าง
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย – เยอรมัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัลที่ได้รับ
นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. – ทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาต่อภายในประเทศ ปี 2558

วิชาที่สามารถสอนได้
- คณิตศาสตร์ (มัธยมต้น – มัธยมปลาย เตรียมสอบเข้า มัธยมต้น มัธยมปลาย และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1 และ 9 วิชาสามัญ)
- วิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมต้น โดยเฉพาะภาคคำนวณ)
- ฟิสิกส์ (ระดับมัธยมปลาย มหาวิทยาลัย เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT2 และ 9 วิชาสามัญ)
- เคมี (ระดับมัธยมปลาย)
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม
- แคลคูลัส (ระดับมัธยมปลาย ปรับพื้นฐาน และระดับมหาวิทยาลัย)
- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (กลศาสตร์/พลศาสตร์ของไหล)
- ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ภาค ก ระดับ 1 ถึง 3
- พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ลักษณะการสอน
- เน้นการสอนพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น
- ประยุกต์การทำโจทย์สดในห้องเรียนเพื่อทบทวนความมั่นใจ
- รูปแบบการเรียนเน้นการเรียนแบบตัวต่อตัวเป็นหลัก เพื่อกำชับความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
- ตะลุยโจทย์สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานดี เน้นการโต้ตอบกันในชั้นเรียน
- การเรียนเพื่อนเนการแก้ปัญหา และสร้างโจทย์ปัญหาเองเพื่อสร้างความเข้าใจ
- การประยุกต์ปัญหาในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจเข้ากับวิชาที่สอน

สอนออนไลน์ ดุสิต บางซื่อ บางบัวทอง บางใหญ่ เมืองนนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

เรียนตั้งแต่ ม.4 จน ม.6 สอนแบบใจเย็นมาก จากที่หนูไม่รู้เรื่องเลย ตอนนี้หนูสอบติดวิทยาศาสตร์จุฬาแล้วค่ะ ขอบคุณพี่นะคะ

User · 26 พ.ค. 2024