จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโทภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การสอน 7 ปี (ตั้งแต่ปี 54 จนถึงปัจจุบัน) ผ่านนักเรียนมาแล้วหลายร้อยคน ทั้งตัวต่อตัว กลุ่ม สถาบันกวดวิชา และวิทยากรพิเศษ
สอนได้ทั้งคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ทั้งมัธยมและมหาวิทยาลัย และภาษาญี่ปุ่นระดับต้นและระดับกลาง ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานและมัธยม
สอนสนุก เข้าใจง่าย เป็นกันเอง และปรึกษาได้ตลอดเวลาถึงแม้ไม่ใช่เวลาเรียน
ตัวอย่างงานสอนที่ผ่านมา
1) Calculus 1,2, Physics 1 วิศวะอินเตอร์ ISE และคณะวิทยาศาสตรํ จุฬา และวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล
2) วิชา Probability and Statistics คณะวิศวะอินเตอร์และคณะวิทยาศาสตร์จุฬา และคณะบริหารการตลาดกับวิทยาการคอมพิวเตอร์มหิดลอินเตอร์
3) วิชา Differential Equation คณะวิศะกรรมศาสตร์จุฬา และมหิดล
4) วิชา Mathematics​ for Nano Engineering คณะวิศวะ ภาควิชานาโนเทคโนโลยี จุฬา
5) วิชา Measurement คณะวิศวะ ภาควิชานาโนเทคโนโลยี จุฬา
6) วิชา Linear Algebra คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จุฬา, และวิทยาการคอมพิวเตอร์มหิดลอินเตอร์
7) วิชา Calculus, Vector calculus, Linear Algebra, Statistics, PDE วิศวกรรม Oxford University
8) วิชา Calculus, Discrete mathematics, Linear Algebra วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Toronto University
เคยสอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรํ และฟิสิกส์ ปี 2560, 2561

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737