#ประสบการณ์โค้ชหรือผู้สอน

1.จบวิศวะกรรมศาตร์เครื่องกล

2.ประสบการณ์การสอนนักเรียนทั้วเอเชีย มีประสบการณ์การโค้ชชิ่ง สอนออนไลน์ให้กับบริษัทสิงคโปร์กับนักเรียนนักศึกษาทั่วเอเชียจาก: ประเทศไทย จีน เกาหลีใต้ ไต้ไหวัน ญี่ปุ่น อินโดเนีเซียเมียร์ม่า มาเลเซีย เวียดนามและฝรั่งเศสรวมถึง candidates เพื่อสอบ IELTS เข้าเรียน ป.โท ที่ University for Peace คอสตาริกาอเมริกากลาง ของ UN

( สหประชาชาติ)

3.โค้ชหรือผู้สอนมีการออกเสียงที่ชัดเจนตามมาตรฐานอังกฤษ สไตล์การพูดที่มีสำเนียงการออกเสียง RP; received pronunciation; Oxford ; BBC ซึ่งเป็นการออกเสียงมาตรฐานในอังกฤษ)

4. มีความสนใจภาษาและเชี่ยวชาญสัทศาสตร์ของระบบอังกฤษ UK; GB Pronunciation หรือ IPA( International Phonetic Alphabet)

5. ศึกษาภาษาอังกฤษเองและมีประสบการณ์การทำงานด้านภาษากับบริษัทสิงคโปร์กว่า 10 ปี

#ราคาค่าสอน
• 350 บาท/ชั่วโมง ทุกคอร์ส
• 10 ชั่วโมง 3,500 บาท
• 30 ชั่วโมง 9,000 บาท

#วิชาที่สอน
•ภาษาอังกฤษทั่วไป

The CEFR (Common European Framework of Reference for Languages which is an international languages standard gauging the ability of using English

International English Language Testing System
...................................................................................................................................

IELTS (/ˈaɪ.ɛlts/), is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers
...................................................................................................................................

•TOEFL

Test of English as a Foreign Language; การสอบภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตร
...................................................................................................................................

•ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เป็นการโค้ชชิ่งพูดคุยโต้ตอบกับเด็กนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
...................................................................................................................................

•ภาษาอังกฤษธุระกิจ

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนในมีโอกาศในการพูดสื่อสารในเชิงธุรกิจโดยการอ้างอิงบริบทต่างในเชิงทฤษฎีๆพร้อมมีการถกถามโต้ตอบกับโค้ช
...................................................................................................................................

•การออกเสียง; Phonetics

เสียงพยัญชนะและสระ 45 เสียงมาตรฐานระบบอังกฤษ การผลิตเสียงออกมาได้ถูกต้องชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาและสำเนียงที่เป็นสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้พูด
...................................................................................................................................

•Intensive English Grammar( ไวยากรณ์)

เป็นการปูพื้นฐานหรือปรับหลักไวยากรณ์ให้ผู้เรียนใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักการเพื่อต่อยอดในการเรียนในระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ Oxfordblue English ใช้เนื้อหาหนังสือจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ( Oxford University Press)
...................................................................................................................................

•คอร์สออกแบบตามความต้องการของผู้เรียน

อ็อกฟอร์ดบลู อิงลิช บริการจัดคอร์สตามความต้องการของผู้เรียน; customised program to fit your needs at your convenience.
...................................................................................................................................

#สถานที่สอน
•รับสอนเดี่ยว ออนไลน์และตามร้านกาแฟเท่านั้น

Frequently Asked Questions
(คำถามที่ถูกถามบ่อยและคำตอบ)

1. เรามีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร? )

ปัจจุบันมีวิธีและการเรียนหลักทฤษฎีมากมาย ไม่ว่าจากการเรียนในโรงเรียนหรือผ่านตามอินเตอร์เน็ต ผ่านการอ่านหนังสือหรือการฟังในสื่อต่างๆ.แต่อย่าไรก็ตามการสร้างความคล่องแคล่วในการสื่อสาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดความั่นใจนั้นสามารถพัฒนาด้วยการเข้าไปอยู่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเท่านั้น ในที่ที่ผู้คนใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะการที่เราไม่ได้ใช้สิ่งที่เรารู้ มันก็จะค่อยหายไปในที่สุด ฉะนั้นการขาดการฝึกใช้ให้เกิดความเคยชินนั้นเป็นอีกหนึ่งหลักปัจจัยที่สำคัญมาก แม้ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคัญเรียนทั่วโลกก็ตาม แต่หลังจากเรียนมามากกว่า 10 หรือ 15 ปี คนส่วนมากก็ยังไม่สามารที่จะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้. ความจริงแล้วสิ่งที่น่าเศร้าก็คือครูสอนภาษาอังกฤษทั่วโลกนั้นก็ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การที่จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีประสิทธิผลมากสุดนอกจากการยินดีให้ภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำเราแล้ว การเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้ใช้จริงก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่มันก็ไม่ได้ง่ายรวมถึงต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ราคาสูง เราจึงได้ก่อตัวขึ้นโดยการใช้เทคโลโนยีและอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่มีความคล้ายกับการจำลองสถานการณ์จริงได้อย่างเต็มศักยภาพ

เราให้บริการที่คุ้มค่าและมีความสะดวกให้กับคุณเรา:

•กับประสบการณ์ในการโค้ชชิ่งตัวต่อตัวออนไลน์ ซึ่งถูกออกแบบมาให้เกิดประสิทธิผล สูงสุดในช่วงเวลาอันสั้น
•สะดวกเลือกชั่วโมงเรียนตามความต้องการของผู้เรียน weekly

•ให้ความสำคัญกับทฤษฎีและเทคนิคการโค้ชชิ่งมากกว่าการสอนแบบดั่งเดิมที่ล้าสมัย แต่ก็มี การบูรณาการในลักษณะการติวและสอนเข้าแทรกบ้างเล็กน้อย โดยการมุ่งเป้าหมายไปเพื่อที่ จะพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความมั่นใจของผู้เรียน

•จากโค้ชที่มีใจรักภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ กอรปกับประสบการ์ณเกือบ 10 ปี เพื่อสร้าง บรรยากาศที่เป็นมิตรที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้จริงผ่านโลกเสมือนจริงสู่สากลโลก

•เนื้อหาที่มีความน่าสนใจและมีการโต้ตอบอยู่เสมอ และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน

•เรามีกลุ่มคนที่ควบคุบและปรับปรุงคุณภาพการโค้ชชิ่งในทุกๆชั่วโมงเรียน

•เรามีหลักฐานความพึ่งพอใจจากผู้ใช้บริการจากทุกระดับชั้นจากเด็กถึงระดับ ป.โททั้งจากไทยจากไทยและประเทศอื่น.

เราอยากคนไทยพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ

2. ฉันจะเริ่มเรียนได้อย่างไร?

ทิ้ง email หรือ ช่องทางการติดต่อไว้ เราจะติดต่อเพื่อทำการนัดเวลาตามความสะดวกของคุณ เพื่อที่จะทำการวัดระดับภาษาอังกฤษปากเปล่า ซึ่งใช้เวลา 15 นาที (ฟรี) ระวังทดสอบเราจะมีการสอบถามความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนและสัญญาณอินเตอร์ของคุณ รวมถึงเวลาที่คุณสะดวกที่จะเรียน

3. ฉันต้องมีอะไรบ้างถ้าสนใจที่จะเริ่มเรียน?
คุณต้องเคยได้เรียนภาษาอังกฤษมาอย่างน้อย 6 เดือน คุณต้องมี:

•คอมพิวเตอร์ตั้งโต็ะ หูฟังพร้อมไมค์ คุณไม่ควรเปิดลำโพงเพราะอาจมีเสียงสะท้อนก่อกวน คุณสามารถหาซื้อหูฟังที่ดีราคาเป็นธรรม.
•Skype, Line, Zoom etc. Google Hangout หรือเครื่องมืออื่นๆก็อาจจะใช้เป็นกรณีๆไป
•คุณต้องมีความเร็วอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 1 Mbps download speed, and 400 Kbps upload speed.
•คุณต้องอยู่ในสถานที่เงียบโดยปราศจากสิ่งรบกวน

4. ทำไมเราอยากเลือกใช้คำว่า " Coach" แทนคำว่า"tutor"และ "teacher" มากกว่า?

เราให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นใจและการฝึกฝนทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ เพราะโดยหลักๆแล้วครูหรือติวเตอร์จะเป็นในแนวทางการสอนเชิงทฤษฎีหลักภาษามากกว่า ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของเรา. โค้ชถูกฝึกมา(trained) เพื่อสร้างความกล้าและความมั่นใจให้กับผู้เรียนในการสนทนาภาษาอังฤษ.

เราให้ความสำคัญกับการพูดสื่อสารที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจในการแสดงความคิดเห็นของเราและความสามารถในการฟังที่จะเข้าใจผู้อื่นโดยการ ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าหลักไวกรณ์

แล้วในชีวิตการทำงานหรือการเข้าสังคม ส่วนมากคนที่คุณได้พบปะพูดคุยก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่เป็นคนที่พื้นเพมาจากหลากหลายประเทศ แม้กระทั้งเจ้าของภาษาที่พูดภาษาอังกกฤษเองก็ใช่ว่าจะพูดถูกต้องไปเสียทั้งหมด นอกเสียจากว่าคุณตั้งใจอยากไปเป็นผู้สื่อข่าวของ BBC

5. Coach เป็นใคร มาจากไหน?

โค้ชเป็นคนที่มีความชื่นชอบภาษาอังกฤษมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนและได้ทำงานด้านภาษาอังกฤษกับบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ประเทศสิงคโปร์

โดยตัวโค้ชเองมีสำเนียงมาตราฐานอังกฤษหรืออาจรู้จักดีในชื่อเรียกอื่นๆ เช่น: BBC, Oxford, GB; General British และ RP ซึ่งเป็นมาตราฐานที่ใช้กันแพร่ในแวดวงการศึกษาและสื่อต่างในเกาะอังกฤษ

6. คุณมีโค้ชที่เป็นเจ้าของภาษาไหม

ปัจจุบันเราไม่มีโค้ชที่เป็นเจ้าของภาษา ตัวโค้ชที่มีอยู่หรือผู้ก่อตั้งเองก็ฝึกภาษามาด้วยตัวเองมาโดยตลอดและมั่นใจว่ามีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจนมากกว่าเจ้าของภาษา

ทั้งนี้เราให้ความสำคัญกับทักษะการสื่อสารที่เป็นสากลมากกว่าการมีสำเนียงที่เหมือนเจ้าของภาษาแต่ออกเสียงได้ผิดเพี้ยน

อย่างไรก็ตามการอยากมีสำเนียงให้เหมือนเจ้าของนั้นเป็นรสนิยมส่วนตัวของปัจเจกบุคคล ตามหลักทฤษฎีแล้วการออกเสียงที่ถูกต้องกับการมีสำเนียงที่ดีนั้นมีความต่างกันมาก แต่ก็มีความเกี่ยวโยงที่ซับซ้อนกันอย่างแยกกันไม่ออก ทางเรามองว่าการออกเสียงที่ถูกต้องนั้นมีความสำคัญมากกว่า

7. คาบหรือชั่วโมงเรียนกับ Oxfordblue English Online เป็นอย่างไร?

•session หรืแชั่วโมงเรียน เริ่มห้านาทีหลังจากชั่วโมงนั้นๆ ก่อนเริ่มชั่วโมง โค้ชจะทำการ อ่านสรุปความคืบหน้าที่เรียนมา
•จบก่อนห้านาทีในชั่วโมงถัดไปเพื่อทำการสรุป
•ฉะนั้นชั่วโมงเรียนหรือ session ทั้งหมดคือประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษ

เราเชื่อว่าการเรียนที่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงนั้นไม่ค่อยมีประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็นแต่
“การสนทนาใช้ภาษาให้มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง”ต่างหากที่จะทำให้การพูดของคุณคล่องมั่นใจ

8. ลักษณะการออกเสียงและสำเนียงในโลกปัจจุบัน

ทุกคนมีลักษณะการพูดที่แตกต่างกัน ทั้งโทนเสียง ความเร็วในการพูด สไตล์การพูด การออกเสียงที่แตกต่างเล็กน้อย และภาษาอังกฤษแบบ
British, Americans, Canadians, Australians, New Zealanders, etc. ก็เป็นรูปแบบภาษาอังกฤษมาตราฐานที่ทั่วโลกยอมรับแม้จะมีความแตกต่างกันบ้าง

9. เราจะช่วยฉันในการเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEFL, TOIEC และการสอบอื่นๆได้อย่างไร?

เรามีประสบการ์ณการโค้ชชิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการโค้ชชิ่งให้กับสถาบันการศึกษา พนักงาน นักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะส่วนของการพูด เราได้มีการค้นคว้าและศึกอยู่ตลอดเวลาว่าการทดสอบมีรูปแบบและเกณฑ์การประเมินให้คะแนนอย่างไร

เราได้ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและใช้เทคนิคต่างๆในการทดสอบ

10. เนื้อหาในการเรียน

เราสามารถปรับเนื้อหาตามความต้องการของผู้เรียนได้ เรามีเนื้อหามากหมายสำหรับในภาคธุรกิจต่างเช่น การโรงแรม ธนาคาร การศึกษา ทางการแพทย์ วิศวกร เป็นต้น

11.ราคาที่คุ้มค่า

แม้ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง แต่เราได้วางมาตราฐานไว้สูงและราคาก็คุ้มค่ากับผู้สนใจทุกคน

12. เราใช้ภาษาอะไรในการสอนหรือโค้ชิ่ง?

•ภาษาแม่ภาษาแรกของเราคือภาษาไทย
•เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน เราจะใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ใน sessionหรือชั่วโมงเรียน
•ถ้าผู้เรียนไม่เข้า เราจะพิมพ์ในแชท
•อาจมีความยืดหยุ่นที่จะใช้ภาษาไทยบ้างในบางเคส เช่น คอร์สเรียนแกรมม่าพื้นฐานหรือติวสอบ

...................................................................................................................................

เรา offers a one-to-one online coaching session with a wide range of programmes that cover in all areas and, is exclusively designed and focused to improve students’ communicative English skills to allow them to convey their thoughts more effectively and confidently.

ภาษาอังกฤษทั่วไป

The CEFR (Common European Framework of Reference for Languages which is an international languages standard gauging the ability of using English

International English Language Testing System
...................................................................................................................................

IELTS (/ˈaɪ.ɛlts/), is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers
...................................................................................................................................

TOEFL

Test of English as a Foreign Language; การสอบภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษในหลักสูตร
...................................................................................................................................

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

เป็นการโค้ชชิ่งพูดคุยโต้ตอบกับเด็กนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ
...................................................................................................................................

ภาษาอังกฤษธุระกิจ

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนในมีโอกาศในการพูดสื่อสารในเชิงธุรกิจโดยการอ้างอิงบริบทต่างในเชิงทฤษฎีๆพร้อมมีการถกถามโต้ตอบกับโค้ช
...................................................................................................................................

การออกเสียง; Phonetics

เสียงพยัญชนะและสระ 45 เสียงมาตรฐานระบบอังกฤษ การผลิตเสียงออกมาได้ถูกต้องชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาและสำเนียงที่เป็นสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้พูด
...................................................................................................................................

Intensive English Grammar( ไวยากรณ์)

เป็นการปูพื้นฐานหรือปรับหลักไวยากรณ์ให้ผู้เรียนใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักการเพื่อต่อยอดในการเรียนในระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ Oxfordblue  English ใช้เนื้อหาหนังสือจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด ( Oxford University Press)
...................................................................................................................................

คอร์สออกแบบตามความต้องการของผู้เรียน

อ็อกฟอร์ดบลู อิงลิช บริการจัดคอร์สตามความต้องการของผู้เรียน; customised program to fit your needs at your convenience.
...................................................................................................................................

#สไตล์การเรียน•หลังจากสอบเทสฟรีเทียบคะแนน IELTS•
1. พูดคุย chitchat
2. ตามเนื้อหา
3. ท้ายชั่วโมงจะมีการสรุปให้ฟีดแบด แนะนำเทคนิคต่าง หลัก 4-5 จุด
..................................
• Pronunciation (การออกเสียง)
• Grammar (ไวยากรณ์)
• Listening (การฟัง)
• Fluency (ความคล่องแคล่วในการพูด)
• Comprehension (การจับใจความ)
• Vocabulary (คำศัพท์)
..................................
1.สอบถาม พูดคุย> 2. (เทส) ปากเปล่า 15 นาทีฟรี> 3. ถ้าตกลง จะทำการนัดเวลาเรียน> 4. ชำระค่าเรียน

ค่าสอน

IELTS Test Preparation300 บาท ต่อชั่วโมง

All areas about IELTS Test: Speaking, Writing, Reading and Listening. Or at your needs.

TOEFL Test Preparation300 บาท ต่อชั่วโมง

All areas about TOEFL Test Preparation: Speaking, Writing, Reading and Listening. Or at your needs.

General English300 บาท ต่อชั่วโมง

Beginner - Advanced levels: Grammar, Pronunciation, Reading comprehesnon, Conversational English with a lot of interaction in the session.

For Kids (4-16 Years old)300 บาท ต่อชั่วโมง

Cambridge English Materials: The course is to facilitate children to have more interaction in speaking English.

Pronunciation; The Sound of English300 บาท ต่อชั่วโมง

This course is designed to cover all the Sounds in English, primarily British English System, and perhaps known as BBC, RP or Oxford English. It helps learners to be aware of how all the sounds are pronouced correctly.

English for Business300 บาท ต่อชั่วโมง

The course convers in these areas: •Socialization •Telephone Skills •Presentation •Meetings •Negotiations •Business Email

Maths300 บาท ต่อชั่วโมง

Maths for young students: Elementary, Middle School and High School

English Grammar300 บาท ต่อชั่วโมง

Oxford English Grammar: It covers Beginner to Intermediate Levels.

สอนภาษาอังกฤษ
สอนออนไลน์ เชียงใหม่

คุณครูเลือกเนื้อหาได้ตรงกับผู้เรียน มีความใส่ใจในการสอน และมีความรู้นอกเนื้อหาเพิ่มเติมให้ พูดจาดี

ใหม่ · 12 ม.ค. 2019

เรียนเป็นกันเอง เน้นตามเป้าหมายที่อยากจะเรียน โค้ชใจดี

Minky · 10 ม.ค. 2019

เข้าใจง่าย เรียนสนุก

ปาม · 4 พ.ย. 2018
Alex

สนใจเรียนกับฉันใช่ไหม? ติดต่อฉันที่นี่

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru