รับสอน : พิเศษออนไลน์
วิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาไทย
-คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ป.1-ม.6)
-วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ป.1-ม.3)
-ฟิสิกส์พื้นฐาน (ม.1-ม.6)
-ภาษาไทย (ป.1-ม.6)
(เน้นทบทวนเนื้อหา-ทำโจทย์-สอนเสริม-เรียนล่วงหน้า-เตรียมสอบเข้ามหาลัย)
ระดับ : ป.1-ม.6
ศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาต่อ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
FB : Om Rattikarn
ID line : Aomrattikarn01
Phone : 0932706443

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ (ป.1-ม.6)150 บาท

-เพื่อให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น
-เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์และสามารถนำไปใช้ได้จริง
-เพื่อให้นักเรียนเลิกกลัวการเรียนคณิตศาสตร์และสามารถทำข้อสอบได้

เรียนคอร์สละ 1 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 150 บาท

ปรับพื้นฐานฟิสิกส์ (ม.1-ม.6)200 บาท

-เพื่อให้นักเรียนเรียนฟิสิกส์ได้ง่ายมากขึ้น
-เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนฟิสิกส์
-เพื่อให้นักเรียนเลิกกลัวการเรียนฟิสิกส์และสามารถทำข้อสอบได้

เรียนคอร์สละ 1 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 200 บาท

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ป.1-ม.3)150 บาท

-เพื่อให้นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น
-เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
-เพื่อให้นักเรียนเลิกกลัวการเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถทำข้อสอบได้

เรียนคอร์สละ 1 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 150 บาท

แคลคูลัสพื้นฐาน200 บาท

-เพื่อให้นักเรียนเรียนแคลคูลัสได้ง่ายมากขึ้น
-เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนแคลคูลัส
-เพื่อให้นักเรียนเลิกกลัวการเรียนแคลคูลัสและสามารถทำข้อสอบได้

เรียนคอร์สละ 1 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 200 บาท

ภาษาไทยพื้นฐาน (ป.1-ม.6)150 บาท

-การอ่าน การเขียน และการพูดที่คล่องมากขึ้น -เพิ่มคะแนนหรือเกรด -เตรียมการสอบ

เรียนคอร์สละ 1 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 150 บาท

O-net คณิตศาสตร์ ( ม.3 และ ม.6 )200 บาท

1. สอบได้ครั้งเดียวคะแนนติดตัวตลอดชีวิต
2. บางโรงเรียนใช้คะแนน O-NET ในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 หรือเตรียมอุดมศึกษา
3. ทดสอบความพร้อมของตัวเองในระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาวางแผนพัฒนาตัวเองในระดับ ม.ปลาย
4. สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและตนเอง
5. ประเมินคุณภาพโรงเรียน

เรียนคอร์สละ 1 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 200 บาท

O-net ภาษาไทย (ระดับ ม.3 , ม.6 )200 บาท

1. สอบได้ครั้งเดียวคะแนนติดตัวตลอดชีวิต
2. บางโรงเรียนใช้คะแนน O-NET ในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 หรือเตรียมอุดมศึกษา
3. ทดสอบความพร้อมของตัวเองในระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาวางแผนพัฒนาตัวเองในระดับ ม.ปลาย
4. สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและตนเอง
5. ประเมินคุณภาพโรงเรียน

เรียนคอร์สละ 1 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 200 บาท

O-net วิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.3 , ม.6 )200 บาท

1. สอบได้ครั้งเดียวคะแนนติดตัวตลอดชีวิต
2. บางโรงเรียนใช้คะแนน O-NET ในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับ ม.4 หรือเตรียมอุดมศึกษา
3. ทดสอบความพร้อมของตัวเองในระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาวางแผนพัฒนาตัวเองในระดับ ม.ปลาย
4. สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและตนเอง
5. ประเมินคุณภาพโรงเรียน

เรียนคอร์สละ 1 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 200 บาท

ราคาค่าเรียน

ภาษาไทยพื้นฐาน (ป.1-ม.6)150 บาท ต่อชั่วโมง

-การอ่าน การเขียน และการพูดที่คล่องมากขึ้น -เพิ่มคะแนนหรือเกรด

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (ป.1-ม.3)150 บาท ต่อชั่วโมง

-เพื่อให้นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น -เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน -เพื่อให้นักเรียนเลิกกลัวการเรียนวิทยาศาสตร์และสามารถทำข้อสอบได้

ปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ (ป.1-ม.6)150 บาท ต่อชั่วโมง

-เพื่อให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้ง่ายมากขึ้น -เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนคณิตศาสตร์และสามารถนำไปใช้ได้จริง -เพื่อให้นักเรียนเลิกกลัวการเรียนคณิตศาสตร์และสามารถทำข้อสอบได้

แคลคูลัสพื้นฐาน200 บาท ต่อชั่วโมง

-เพื่อให้นักเรียนเรียนแคลคูลัสได้ง่ายมากขึ้น -เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนแคลคูลัส -เพื่อให้นักเรียนเลิกกลัวการเรียนแคลคูลัสและสามารถทำข้อสอบได้

ปรับพื้นฐานฟิสิกส์ (ม.1-ม.6)200 บาท ต่อชั่วโมง

-เพื่อให้นักเรียนเรียนฟิสิกส์ได้ง่ายมากขึ้น -เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในการเรียนฟิสิกส์ -เพื่อให้นักเรียนเลิกกลัวการเรียนฟิสิกส์และสามารถทำข้อสอบได้

สอนออนไลน์ จตุจักร บางซื่อ บางปะอิน บางโพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มจพ รังสิต เกตเวย์บางซื่อ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว