ดิฉันนางสาวปานณสุข แซ่คำ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ. ดิฉันรักในการสอน และสัญญาจะนำความรู้ในสาขาวิชาที่ดิฉันถนัดสอนให้ผู้เรียนเข้าใจทั้งหมด สอนเท่าที่ดิฉันรู้ ไม่ใช่สอนเท่าที่ดิฉันอยากให้รู้. ขอขอบพระคุณลูกค้าหรือผู้เรียนที่เลือกเรียนกับดิฉัน ดิฉันจะขอทำหน้าที่สอนพิเศษให้ดีที่สุดเท่าที่ดิฉันจะทำได้ค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018