พี่ชื่อโจ๊ก ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
-วิชาที่สามารถสอนได้ ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย และสามารถปูพื้นฐานชีววิทยากับแคลคูลัส1ระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยวิชาที่จะสอนแบ่งตามนี้
1. ประถมศึกษา สอนได้ทุกวิชา
2. มัธยมต้น สามารถสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
3. มัธยมปลาย สามารถสอน วิทยาศาสตร์ (เคมี-ชีววิทยา) คณิตศาสตร์

สำหรับนักเรียนที่ลงเรียน ชีวะ เคมี ม.ปลาย !!!!! พี่มีเทคนิคการสอนดังนี้
- สมองของคนเรา มักจะจำเป็นสี เป็นภาพ หรือเป็นวิดีโอ ได้ง่ายกว่าการท่องจำเป็นตัวหนังสือ เราสามรถนำเทคนิคเรานี้ มาสอนคุณได้ โดย..
- เรามีชีทสรุปโดยเราจะเน้นรูปและเนื้อหาเป็นหลัก แต่การสอน เราจะสอนโดยการพูดและใช้ภาพ หรือวิดีโอ เพื่อสามารถทำให้เข้าใจให้มากขึ้น สามาถเลคเชอร์ตามชีทที่ให้ไป

-ชีทของเรา รวบรวมจากเนื้อหาหนังสือหลายๆแหล่ง แล้วนำมาสรุปอยู่ในเล่มเดียวที่สามารถเข้าใจง่าย

- สามาถเรียนเพื่อปูพื้นฐานได้ สำหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนโดยสอนเป็นระดับขั้นจากง่ายไปยาก

**** มีชีทที่สรุปเองกับมือ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ให้สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนตามรายวิชานั้นๆ*****

สอนออนไลน์ คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว