สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวบูรณา คงฤทธิ์ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดิฉันสามารถสอนในรายวิชาทั่วๆไปได้ในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างเชี่ยวชาญ และสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกลุ่มลูกค้าคือนักเรียนระดับชั้นปรมถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้นโดยสามารถสอนแบบออนไลน์หรือสามารถนัดคุยตัวต่อตัวได้ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถติวได้ทุกเวลาเนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม หากเปิดเทอมแล้ว สามารถติวได้หลังเลิกเรียนและเสาร์อาทิตย์ ค่าบริการแล้วแต่ตามตกลงค่ะ สามารถคิดเป็นรายชั่วโมงหรือคิดรวบยอดได้ค่ะ ตามแต่ตกลงกัน หากสนใจสามารถติดต่อได้นะคะ ขอบคุณค่ะ

สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว