- สามารถสอนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้
- มีประสบการณ์การสอน
- ใจเย็น ติวสนุกและมีความตั้งใจสอน
- ติวเตอร์หญิงเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมหิดล
- เกรดเทอมล่าสุด 3.75
- สามารถสอนทั้ง speaking, grammar, essay
- Math, Sci, etc.
- ชม.ละ300-350
- ติดต่อสอบถามวันและเวลาก่อนได้
- เลือกสถานที่เองได้
- เดินทางเองได้โดยรถยนต์
- สอนส่วนเป็นหลังเลิกเรียนหรือวันที่ไม่มีเรียน

ภาษีเจริญ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว