สวัสดีค่ะ ชื่อเกรซค่ะ จบจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม อันดับ 2 คะแนน CUTEP 90 คะแนน TOEIC 870 ได้คะแนนท็อปคณะในวิชา EXP ENG 1 ตอนปี 1 เทอม 1 สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดูงานไปประเทศญี่ปุ่นของคณะได้ค่ะ และเข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมกับเด็กต่างชาติมากมายระหว่างอยู่มหาวิทยาลัยค่ะ ปัจจุบันทำงานเทคนิคการแพทย์ค่ะ มีประสบการณ์สอนการบ้านเด็กนานาชาติ ประถม และสอนการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้เด็กมหาลัยค่ะ

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว