ชื่อเล่น : พี่การ์ด
อายุ : 31 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาที่สอน : English P.1-6, M.1-3
Math P.1-6, M.1-3
Science P.1-6, M.1-3
มีประสบการณ์สอนนักเรียนภาคปกติและ EP

น้องๆหลายคนอาจเจอปัญหาในการเรียนในชั้นเรียน เช่น ไม่เข้าใจ ตามเพื่อนไม่ทัน หรือเกรดไม่เป็นที่น่าพอใจ พี่เข้าใจน้องๆทุกคนนะครับ เพราะพี่เคยผ่านจุดๆนั้นมาแล้ว

ความเข้าใจในบทเรียนของแต่ละคนไม่เท่ากันอาจเกิดจากพื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากัน
การเรียนกับพี่จะช่วยปรับพื้นฐานให้น้องตามทันเพื่อน และเข้าใจในบทเรียนต่อๆไปยิ่งขึ้น
ควบคู่ไปกับการสอนบทเรียนที่น้องกำลังเรียนอยู่ เพื่อให้น้องสามารถทำข้อสอบที่รอน้องๆอยู่ได้

การสอนของพี่เราจะเน้นการสอนแบบพี่น้อง กันเองๆ สนุกสนาน ไปพร้อมกับได้ความรู้ เราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน พี่มีเรื่องมากมายที่อยากฟังจากน้องๆและมีเรื่องมากมายที่จะเล่าให้น้องๆฟัง

พี่มีความสามารถที่จะอธิบายให้น้องๆเห็นภาพ เข้าใจได้ง่ายขึ้น รู้จุดประสงค์ของการเรียนในแต่ละบท เพื่อที่น้องๆจะได้ไม่ต้องสงสัยว่า เราเรียนไปทำไม

พี่รักในการสอน มีความสามารถในการถ่ายทอดให้ผู้รับฟังสามารถเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพ
รู้จุดประสงค์ของสิ่งที่กำลังทำอย่างชัดเจน สามารถนำความรู้และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมายกตัวอย่างเพื่อให้น้องๆเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คลองหลวง ปทุมธานี รังสิต

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ดีมากค่ะ

โป้ย · 23 ส.ค. 2022

ดีมากค่ะ

เหมี่ยว · 23 ส.ค. 2022
ธนภัทร เพชรไพบูลย์ (การ์ด)ตอบกลับ:
ขอบคุณมากครับคุณแม่ ^^