ชื่อติวเตอร์: พี่ตูน
การศึกษา: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์สอน: 3 ปี (สอนสถาบัน 1 ปี, Private course 3 ปี)
ระดับที่สามารถสอนได้ ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย
นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว สามารถสอนคณิตศาสตร์ English program (EP) ได้ค่ะ

นครราชสีมา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว