รับสอน วิชาภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา
ตั้งแต่ อนุบาล - ม.3 ENG 1-3 มช. สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานอ่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน สามารถเริ่มต้นใหม่ด้วยกันได้
- เน้นปูพื้นฐานเพื่อสามารถต่อยอดได้ในอนาคต
- เรียนตั้งแต่ ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ,Phonics , Grammar
- สามารถนำไปใช้ได้จริง หรือจะเลือกสอนตามแบบเรียนของโรงเรียนก็ได้
- สอนการบ้านและเตรียมสอบ
- ชิวๆ เป็นกันเอง สนุกสนาน ถามได้ทุกเรื่อง สอนจนกว่าจะเข้าใจ
อัตราค่าเรียน แล้วแต่จะตกลง
เวลาเรียน จันทร์ - ศุกร์ 17.00 น. เป็นต้นไป

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว