สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวธมลวรรณ ทองช้อยค่ะ
จบการศึกษาชั้นม.6 จากรร.พิบูลวิทยาลัย
(โครงการภาษาอังกฤษgifted)
ปัจจุบันศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกวรรณคดีอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์
คะแนนทดสอบระดับภาษาอังกฤษ:
TOEIC : 735
TU GET : 740
ONET ภาษาอังกฤษ: 88.75 (ม.6)
GAT (ความถนัดทั่วไป) : 290/300 (update)

สามารถสอนครอบคลุมเพื่อเตรียมสอบหรือเน้นเป็นเรื่องๆได้ค่ะ เน้นบรรยากาศเป็นกันเอง

รังสิต ลพบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว