วิชาที่สอน
ภาษาอังกฤษ: ประถม - มัธยม
คณิต: ประถม 1-6
ชีววิทยา: มัธยมต้น - ปลาย
ประวัติส่วนตัว
เป็นนักเรียนห้องเรียน Gifted
สอบติด ค่ายโอลิมปิกวิชาการ.ชีววิทยา
ได้คะแนน GAT เชื่อมโยงเต็ม 150 คะแนน
ได้คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยงเต็ม 100 คะแนน
TOEIC 715 คะแนน
CEFR B2
ปัจจุบันกำลังจะจบ วิศวะมข.
ประสบการณ์สอน
สอนภาษาอังกฤษปูพื้นฐานให้น้อง ม.3 รร.ขอนแก่นวิทยายน
สอนภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้น้อง ม.6 รร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย
สอนภาษาอังกฤษทบทวนและปูเนื้อหาให้น้อง ม.6
สอนภาษาอังกฤษและชีววิทยาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้น้อง ม.6 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
สอนวิชาชีววิทยาให้น้อง ม.4 รร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ ควบคู่ไปกับการเรียนในห้องเรียน
สอนภาษาอังกฤษปูพื้นฐานเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้น้อง ม.6 รร.ขอนแก่นวิทยายน
ติวสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการชีววิทยาให้น้องห้อง Gifted รร.ขอนแก่นวิทยายน
ราคา 200-250 บาท/ชม.

สอนออนไลน์ ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว