นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.71 ใจเย็นและรักการสอน มีประสบการณ์สอนเด็กอนุบาล-ม.ต้น มีเนื้อหาและแบบฝึกหัดให้น้องเรียนและฝึกทำ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเสนอเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ตามความต้องการได้ด้วย

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018