ติวเตอร์ชื่อ "แนน" นะคะ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่4
รับสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา GAT O-NET
มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ใหญ่มาแล้ว 3เดือน
สามารถตกลงเรื่องราคา เวลาและสถานที่ได้นะคะ
(ส่วนตัวติวเตอร์สะดวกทางออนไลน์และเขตสายไหม,ลำลูกกา)

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษสำหรับสัมภาษณ์งาน150 บาท ต่อชั่วโมง

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การฝึกบุคลิกภาพ การใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสัมภาษณ์งาน

สังคมศึกษาระดับมัธยม150 บาท ต่อชั่วโมง

วิชาสังคมตั้งแต่ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ระดับมัธยม1-6

ภาษาไทยเพื่อการสอบเข้า150 บาท ต่อชั่วโมง

ติววิชาการเชื่อมโยง GAT การอ่านวิเคราะห์บทความภาษาไทย

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน180 บาท ต่อชั่วโมง

การออกเสียงตัวอักษร สระ ประสมสระ คำศัพท์พื้นฐาน บทสนทนาอย่างง่าย

ติวข้อสอบ GAT เชื่อมโยงไทยและอังกฤษ180 บาท ต่อชั่วโมง

GAT เน้นการอ่านวิเคราะห์ จับเทคนิค วิชาภาษาอังกฤษเน้นที่ข้อสอบ error เทคนิคการเดาคำศัพท์ ไวยกรณ์

ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มเกรดประถม-มัธยม200 บาท ต่อชั่วโมง

ทบทวนบทเรียนจากหนังสือเรียนของนักเรียนเป็นหลัก สามารถสอนอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา220 บาท ต่อชั่วโมง

ฝึกพูดสนทนาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จนถึงระดับการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้

สอนออนไลน์ คลองเตย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางรัก ปทุมวัน พญาไท ราชเทวี สาทร สามย่าน สีลม ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว