คะแนน O-Net วิชาภาษาไทยและสังคมฯสูงสุดของโรงเรียน
ภาษาไทย 90
สังคมฯ 74.38
Gat เชื่อมโยง(ภาษาไทย) 150 คะแนนเต็ม
*เน้นการอธิบายให้เข้าใจถึงสาเหตุที่มา และเพิ่มเทคนิคช่วยจำ มีการทำโจทย์เพื่อฝึกความชำนาญก่อนไปเจอข้อสอบจริง
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
ไทย-สังคม ม.ต้น ม.ปลาย(O-net)
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น: 1

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว