รับสอนภาษาอังกฤษและภาษาอิตาลี โดย อาจารย์แดเนียล ชาวอิตาลี
สามารถสอนได้ทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์
ประสบการณ์สอน
ภาษาอิตาลีทั่วไป-ขั้นสูง
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย
ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
Seagull Tutoring
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศึกษาอยู่ชั้น: ปริญญาโท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว