ผมสำเร็จระดับป.ตรี ด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมี จาก สจล. (พระจอมเกล้าลาดกระบังฯ) จบ ป.โท ด้านปิโตรเลียม จาก จุฬาฯ เคยมีประสบการณ์สอน วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับประถม และ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมและ มัธยม ครับ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว