รับสมัครสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับน้องเรียนชั้นประถมศึกษา และ มัธยมต้น
ในช่วง วันศุกร์และวันเสาร์ แบบตัวต่อตัว
คิดเป็นรายชั่วโมง
สามารถสอนได้สูงสุด 2 คน (เนื่องจากต้องการให้เด็กเน้นความเข้าใจ)
สะดวกสอน ที่ นครปฐม และ กรุงเทพ สถานที่สาธารณะ
รายละเอียดต่างๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ทางLine และ E-mail

นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว