-Tutor P’New รับสอนวิชาภาษาอังกฤษ
สอนออนไลน์ และสอนตามบ้านในจังหวัดเชียงใหม่
-ประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี
-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่งข้อความแอดทางไลน์ได้นะคะ
-ค่าเรียนราคาไม่แพง
-หลังเรียนจะมีแบบประเมินการเรียนให้ทุกครั้ง เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ทราบถึงพัฒนาการในการเรียนของผู้เรียนค่ะ

Tutor P’New สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกระดับและทุกรูปแบบ เข้าใจผู้ที่อ่อนภาษาเป็นอย่างดี มีประสบการณ์การสอน เคยเรียนและอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถติดต่อได้ทุกเวลา สถานที่ในจังหวัดเชียงใหม่ การสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนเองได้

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)200 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นการสนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษ230 บาท ต่อชั่วโมง

เรียนเนื้อหาในโรงเรียน

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน230 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นปรับพื้นฐาน เรียนเรื้อหาพร้อมอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ GAT ENG และ 9 วิชาสามัญ240 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นตะลุยข้อสอบ พร้อมอธิบายเนื้อหา

ภาษาอังกฤษ250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาที่เรียนในมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา250 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นการสนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษ inter300 บาท ต่อชั่วโมง

สอนโดยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC350 บาท ต่อชั่วโมง

เน้นตะลุยข้อสอบ พร้อมอธิบายเนื้อหาต่างๆ

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

สอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง

ปาย · 10 ส.ค. 2020

คุณครูพี่นิว เข้าใจคนอ่อนภาษาแบบหนูเป็นอย่างดีเลยค่ะ เรียนกับครูพี่นิว ภาษาหนูดีขึ้นเยอะมาก พี่นิวใส่ใจและมีการบ้านให้หลังเรียนตลอด ไม่ผิดหวังที่ได้เรียนกับพี่นิวค่ะ

Kwan · 9 ส.ค. 2020
แนน · 21 ธ.ค. 2019

เรืองการเรียนจากที่ผมได้พบและเรียนทำให้ผมได้รู้จักตัวเองเร็วมากว่าผมอ่อนในด้านไหนเรื่องไหนแต่ผมจ่ะพูดมากกว่านี้ไม่ได้มันต้องใช้เวลามากกว่านี้อีกแต่ส่วนตัวแล้ว ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ รู้สึกประทับใจ และสนุกในการเรียน ภาษาครั้งแรกของผม

เต๋อ · 21 มี.ค. 2018

สอนง่ายเป็นกันเองมากก

ice · 9 ธ.ค. 2017
ฝน · 6 พ.ย. 2017

สอนดีเข้าใจง่ายเป็นกันเอง

กาตัง · 18 ก.ค. 2017