สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบการณ์เป็นพนักงานภาคพื้นดิน ณ สถานีภูเก็ต บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เป็นเวลา 3 ปีกว่า ได้สื่อสาร ใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และทำงานร่วมกับชาวต่างชาติทุกวันกว่า 10 สัญชาติ

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว