- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (GPA 3.00)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (GPA 3.56)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

>> สามารถสอนวิชา
- วิทยาศาสตร์ อนุบาล - มัธยมต้น
- คณิตศาสตร์ อนุบาล - มัธยมต้น

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว