สวัสดีค่ะ ดิฉันเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุกิจ สาขาวิชาการแงินและการธนาคาร มีความชอบทางด้านวิชาคณิตศาสตร์มาก ตอนเรียนมักจะได้เกรดAเสมอในวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านคณิตศาตร์ เช่น การเงินส่วนบุคคล สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เป็นต้น จึงคิดว่าตนเองมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่น้องๆได้เป็นอย่างดี และสถานที่การสอนก็คือบ้านของดิฉันเอง ซึ่งดิฉันเป็นบุคคลที่รักความสะอาดมาก เพราะฉะนั้นคุณผู้ปกครองจึงสามารถมั่นใจในความปลอดภัยไปจนถึงหลักความสะอาดตามที่สมควรจะเป็น และคุณผู้ปกครองสามารถพูดคุยหรือบอกความต้องการของตนให้กับดิฉันได้ ดิฉันพร้อมที่จะรับฟังและปฏิบัติตามหรือมีการเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันต่างๆ ดิฉันไม่มีงานหลักเพราะฉะนั้นจึงสะดวกในเรื่องของเวลาในการเรียนและการดูแลน้องๆได้เป็นอย่างดี ขอบพระคุณมากค่ะ

บางแค ภาษีเจริญ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว