1.ชื่อ น.ส.ณัฐกานต์ วงศ์สร้างทรัพย์
2.ประวัติการศึกษา จบชั้นมัธยมศึกษาจาก รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับปริณญาตรีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
#ใจดี ไม่ดุนะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018