จบการศึกษาปริญญาตรีเอก เคมี-ชีววิทยามอ.
โทภาควิชาเภสัชเคมีคณะเภสัชศาสตร์มอ.
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/คณะเภสัชศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น: ปริญญาเอก ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มา 8 ปี

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว