รับสอนพิเศษตัวต่อตัว
-สถิติระดับมหาวิทยาลัย
-วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตรง!!! ด้วยประสบการณ์การสอนที่ทำสอบติดมาหลายคนแล้ว
-วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

เน้นสอนให้เข้าใจ ไม่เน้นให้จำ คณิตศาสตร์ต้องใช้ความเข้าใจ ถ้าเข้าใจแล้วสูตรลัดต่างๆจะมาเอง

สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรีจากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสำเร็จการศึกษาระดับป.โท สาขาวิจัยและสถิติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ช.
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับ ป.เอก สาขาวิธีวิทยาการวิจัยและประเมินผล คณะศึกษาศาสตร์ ม.ก.

แล้วเจอกันค่ะ

สอนออนไลน์ พรอมเมนาดา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

เดียร์ · 23 ส.ค. 2022