สอนภาษาอังกฤษ

ระดับ ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัย
สอบเข้า ม.1 / ม.4. / มหาลัย
IELTS / TOEFL ITL
GED
สอนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แกรมม่า
ประวัติ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ Assumtion University (ABAC) - คณะบริหาร สาขา การจัดการระหว่างประเทศ (International Business Management)

จบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี - คณะศิลปศาสตร์ สาขา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษกว่า 9 ปี

ทุ่งครุ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว