สวัสดีคะ ธวัลพร บุญเซียม
ชื่อบีมคะ เรียนจบจาก มรภ.สวนสุนันทา จากสาขา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ (วิชาโท ภาษาจีน) เกรดเฉลี่ย 3.32 เพื่อมีงานสอน**วิชาภาษาอังกฤษระดับประถม-ม.ปลายและจีนเบื้องต้น
สถานที่ที่สะดวกสอน : ปิ่นเกล้า,บางพลัด,สวนสุนันทา,สวนดุสิต,บางใหญ่,บางบัวทอง หรือในระแวกดังกล่าว
มีประสบการณ์ในการสอนมาประมาณ3ปี
เคยสอนนักเรียน
ภาษาอังกฤษ
ป.2,ม.1,ม.2 โรงเรียนเซนคาเบียล
ป.2,ป.5,ป.6,ม.3 โรงเรียนเซนฟรัง
ม.2 โรงเรียน มาแตร์ฯ
ป.6,ป.4,ม.3โรงเรียนกสินทร์
ป.1,ป.5 โรงเรียนสารสาสน์ ราชพฤกษ์
ม.2 หอวัง
ม.3 เทพศิรินทร์
กลุ่มติวเข้าม.1 (กสินทร์,พระแม่มารี,เซนโย,ประชานิเวศ,เซนฟรังดอนเมือง)
ม.3 สากลศึกษา
นักศึกษา ปี3 ,ปี4
ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเบื้องต้น
และอื่นๆอีกหลายคน
ภาษาจีนระดับต้น (ได้ถึงระดับมัธยมต้น)
ป.4,ป.5 เซ็นโยฯ
ป.3 กรุงเทพคริสเตียน
ม.2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ม.1 ราชวินิต
ม.2 พระแม่สกลสงเคราะห์
ม.3 หอวัง
ปี1 ม.รังสิต (ติวเบื้องต้นเพื่อไปเรียนที่จีน)

สอนออนไลน์ บางเลน ไทรน้อย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว