สวัสดีค่ะ
ชื่อเล่น กล้วยนะคะ
รับสอน
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล้ว
-ภาษาเกาหลีเบื้องต้น สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

สอนออนไลน์ หมู่บ้านดาวเหนือ ต.บึง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว