จบการศึกษา: ปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโทเอกจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการในการทำงาน: ปฏิบัติงานที่สถาบันสอนภาษา AUA 5 ปี
ปฎิบัติงานที่บริษัทข้ามชาติรวมทั้งสิ้น 15 ปี
ประสบการณ์สอน: สามารถสอนนักเรียนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - คนทำงาน
แนวการสอนเน้นเป็นแบบธรรมชาติ ไม่ใช้การท่องจำ สนุกสนานพร้อมเรียนรู้

คลองสาน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว