🇺🇸🇺🇸ติวภาษาอังกฤษ🇺🇸🇺🇸โดย รุ่นพี่มหิดล
⭐️คะแนน GAT ภาษาอังกฤษ (ปี2562) 132.5/150
⭐️คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (ปี2562) 80/100
⭐️มีประสบการณ์สอน มากกว่า 2 ปี
ประวัติการศึกษา
📚English Program ม.1-6
📚คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ ม.มหิดล
เริ่มต้น 1คน = 250/ชั่วโมง
3คน = 300/ชั่วโมง
✅อนุบาล ✅ประถม ✅มัธยม

ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว