ครูกุ้งนาง นางสาววัศยา มีพวงผล
นักกายภาพบำบัด เลขที่ใบประกอบ ก.15982
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 1
ประวัติการทำงาน
ครูสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ อนุบาล - ม.ต้น
ครูกายภาพบำบัด ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ดูแลและจัดการเรียนแบบบูรณาการสำหรับเด็กพิเศษทุกประเภท
รับให้บริการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดในเด็กและผู้สูงอายุตามบ้าน เวลาสำหรับการฝึก 1 ชั่วโมง - 1 ชั่วโมงครึ่ง / ครั้ง
ติดต่อทาง line : _wsy18 จ.- อา 17.00 - 20.00 น.

ระยอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว