ผมชื่อเล่นว่า"เก้ว"นะครับ จบการศึกษาปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ พี่มีประสบการณ์การสอนหรือติวคณิตศาสตร์, สถิติ แคลคูลัส ประมาณ 15ปี มีน้อง ๆ ที่ติวกับพี่สอบติดแพทย์ วิศวะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี ฯลฯ และสอบเข้าต่าง ๆ ได้มากมายทั้งหลักสูตรไทยและอินเตอร์ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ

วิชาที่ถนัด: พี่จะถนัดสอนคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น แคลคูลัส สถิติพื้นฐานและชั้นสูง วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์และเคมีเชิงคำนวณ
วิชาเฉพาะด้าน: ทางด้านการเงิน คือ การเงินธุรกิจ (Business Finance),การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทางด้านสถิติ คือ หลักสถิติพื้นฐาน วิธีการทางสถิติ (Statistical Methods),การวิจัยดำเนินงาน(Operations Research),การจำลอง (SimulationTechniques) ส่วนทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือเศรษฐมิติ (Econometrics),เศรษฐศาสตร์การเงิน (Monetary Economics)

สไตล์การสอน:
- พี่เน้นติวตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มไม่เกิน3คน เพื่อที่น้องๆทุกคนจะได้เข้าใจบทเรียนและซักถามได้เต็มที่
- พี่เน้นสอนด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและยกตัวอย่างประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
- สอนด้วยประสบการณ์และความรู้ที่เข้มข้นและลึกซึ้ง โดยการเชื่อมโยงความรู้ในหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
- สอนสไตล์กันเองไม่ดุ ไม่ว่ากล่าวรุนแรง ปรึกษาได้ตลอด

สิ่งที่น้องจะได้รับ:ความเข้าใจในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ นั่นคือเข้าใจที่มา หลักการ สามารถทำโจทย์พื้นฐานและระคนอย่างยาก ตลอดจนโจทย์ประยุกต์ต่างๆ โจทย์สอบเข้าและได้เทคนิคคิดลัดที่จำเป็นไว้ทำข้อสอบ
ปล. ถ้าติดต่อมาเพื่อให้สอนเป็นชั้นเรียนจะพิจารณาเป็นรายๆไป

คลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกรวย บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางคอแหลม บางบอน บางพลัด บางแค บางใหญ่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ ศาลายา สัมพันธวงศ์ สามพราน หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว