ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ณ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

CEFR : C1 (Advanced) EF SET 61-70 in Reading & Writing, B2 (Upper intermediate) EF SET 51-60 in Listening & Speaking

ครูซันสอนเนื้อหาได้ตั้งแต่การออกเสียง (Phonics) การปูพื้นฐานเบื้องต้นจนถึงเนื้อหาเฉพาะเชิงลึก

สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคลิกของผู้เรียนได้ดีทุกเพศทุกวัย สอนเป็นภาษาอังกฤษปนภาษาไทยหรืออังกฤษล้วนก็ได้ ระหว่างการสอนจะมีกิจกรรมให้เล่น เน้นไม่เครียด

เหมาะสำหรับคนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเชิงลึกและติวเพิ่มคะแนนเฉพาะเนื้อหา

ทั้งนี้ ครูซันอาจไม่ใช่ครูที่เก่งที่สุด แต่เป็นครูที่รัก เชื่อในศักยภาพของผู้เรียนและพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างสุดความสามารถ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับบบ <3

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

การออกเสียง phonics2500 บาท

ทักษะการออกเสียง phonics เบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการออกเสียงตัวอักษร ความแตกต่างในการออกเสียงระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมไปจนถึงเทคนิคการออกเสียงให้คล่อง
***พิเศษ : โดยปกติ course นี้ราคาชั่วโมงละ 250 บาท 12 ชั่วโมง = 3000 แต่ถ้าเรียนรู้แบบเป็น course จะลดราคาเหลือเพียง 2499 หรือตกชั่วโมงละประมาณ 208 บาท***
***พิเศษสำหรับนักเรียนที่มาเป็นคู่หรือกลุ่มจะลดให้เหลือเพียงคนละ 2199 บาท***

เรียนคอร์สละ 12 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2500 บาท

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น-เฉพาะทาง2500 บาท


***พิเศษ : โดยปกติ course นี้ราคาชั่วโมงละ 250 บาท 12 ชั่วโมง = 3000 แต่ถ้าเรียนรู้แบบเป็น course จะลดราคาเหลือเพียง 2499 หรือตกชั่วโมงละประมาณ 208 บาท***
***พิเศษสำหรับนักเรียนที่มาเป็นคู่หรือกลุ่มจะลดให้เหลือเพียงคนละ 2199 บาท***

เรียนคอร์สละ 12 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 2500 บาท

ราคาค่าเรียน

ทักษะการออกเสียง phonics เบื้องต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

ทักษะการออกเสียง phonics เบื้องต้น เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ยังไม่คล่องตัวในเรื่องการออกเสียง

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น-เฉพาะทาง250 บาท ต่อชั่วโมง

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงการฟัง พูด อ่านและเขียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงจะดับเฉพาะทางเชิงลึก

สอนออนไลน์ นครปฐม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว