เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.ปลายจบจากโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน เป็นนักเรียนทุนโครงการวมว.

มหาวิทยาลัยที่สอบติด
- คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- SIIT Management Technology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ได้รับทุนเต็มจำนวน)
- ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ทุน ก.พ. 2561 สาขาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์

คะแนน
- GAT เชื่อมโยง 150/150
- GAT Eng 125/150
- O-Net คณิต 100/100

สามารถสอนน้องประถมถึงมัธยมต้น มีความอดทนสูง และทำการบ้านก่อนสอนทุกครั้ง

สอนออนไลน์ ตลิ่งชัน บางพลัด พญาไท พระนคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว