รับสอนพิเศษ
-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6
-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-เคมี ม.ปลาย

การเรียนการสอนจะปรับให้เข้ากับนักเรียนแต่ละคน ให้เน้นตรงไหนหรือให้สอนช้าหรือเร็วสามารถแจ้งได้

ปัจจุบันทำงานเป็น นักวิทยาศาสตร์ เภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ทำหน้าที่เตรียมแลปให้กับนักศึกษาและสอนรายวิชาแลป
เรียนจบป.ตรี วท.บ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว