สวัสดีค่ะ ชื่อพั้นค่ะ เป็นเด็กซิ่ววิศวะ ตอนนี้อรียนวิทจุลชีวะที่บูรพาค่ะหารายได้มาช่วยพ้อแม่จ่ายค่าหอ
รับสอนพิเศษ ม1-ม6ค่ะ วิทย์
ประวัติ
ปี60 ติดวิศวะไฟฟ้ามก. วิทย์ฟิสิกส์ประยุกต์ลาดกระบัง
ปี61 เภสัชหัวเฉียวอันดับ4 สหเวชบูรพา (ซิ่ว)
ปี62 วิทย์จุลชีวะ

สอนออนไลน์ ราชมงคล (กรุงเทพใต้) สาทร เจริญกรุง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว