ตัวผู้สอนเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยราชมงคล สาขาการจัดการธุรกิจ ปีที่3 มีประสบการณ์การสอนพิเศษonline and on-site มาแล้ว 1 ปีกับอีก 6 เดือน สไตล์การสอนจะเป็นเริ่มต้นจากการปูพื้นฐานเพื่อดูว่านักเรียนแต่ละคนสามารถเรียนวิชานั้นๆได้มากน้อยแค่ไหน และสอนแบบใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปไม่กดดันเด็กๆจนเกินไป และเน้นการปูพื้นฐาน เน้นการจำจากสื่อมากกว่าการท่องจำ เพื่อให้น้องๆสามารถจำได้มากขึ้นไม่ต้องท่องจำจนล้าแต่ใช้วิธีการเล่าเรื่องหรือใช้ตัวการตูนในการเพิ่มความจำสอนเป็นกันเองระหว่างเรียนมีใบงานและเกมส์สนุกๆให้เล่นหลากหลายรูปแบบ และแนวข้อสอบใหม่ๆมาให้ลองทำ
รับสอนนักเรียนลั้นประถมปีที่2-มัธยมต้นปีที่2
“วิชาที่เปิดสอน”
-ภาษาไทย
-คณิตศาสตร์(ป.2-ป.6)
-สังคมศึกษา
-ประวัติศาสตร์
-อาเซียนศึกษา
-วิทยาศาสตร์
สามารถติดต่อเข้ามาคุยกันได้
เวลาการสอนวันจันทร์-วันอาทิตย์ วันจันทร์-วันศุกร์ เริ่มสอน17:00เป็นต้นไป วันเสาร์-วันอาทิตย์ เริ่มสอน09:00ขึ้นไป ราคารายชั่วโมงละ 140 บาท สำหรับเด็กป.5-ม.2
ราคารายชั่วโมงละ 130 บาท สำหรับเด็กป.2-ป.4

ราคาค่าเรียน

คณิตคิดก็เยอะ แต่จำตะลุยโจทย์เยอะๆก็ดี130 บาท ต่อชั่วโมง

-การคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร -วิธีคิดแบบง่ายๆ -เน้นปูพื้นให้แน่น -ทำได้ทุกสูตร -มีวิธีคิดง่ายๆ

เรียนภาไทยเพิ่มความรู้ในแบบไทยๆ140 บาท ต่อชั่วโมง

-เน้นการอ่าน -เรียนตามหนังสือ -เรียนล่วงหน้า -พูดคล่อง -อ่านกลอนได้-สอนแต่งกลอน

พิษณุโลก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว