-รับสอนภาษาจีน
- ผู้สอนจบจาก สาขาภาษาตะวันออก เอกวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยสอนในโรงเรียนมัธยม
- มีประสบการณ์ติวนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านสุนทรพจน์ภาษาจีน

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว