ประวัติการศึกษา:
นักศึกษาทุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ1
ประวัติการสอน:
-สอนภาษาอังกฤษเด็กป.6 สอบเข้าม.1 ตอนนี้น้องไปเรียนที่อเมริกาเรียบร้อยแล้ว
-สอนภาษาอังกฤษเด็กม.3 สอบเข้า ม.4 จนตอนนี้สอบเข้าเตรียมอุดม และสอนต่อเนื่องจนน้องติดแพทย์มหิดล
-สอน TOEIC นักเรียนทุกคนคะแนนไม่ต่ำกว่า 500
ความสามารถพิเศษ:
-การสอนอย่างเป็นกันเองกับผูู้เรียน
-การอธิบายที่เข้าใจง่าย
-เทคนิคการอ่าน การตอบคำถาม และการจำคำศัพท์ต่างๆ
*รับสอนเด็กสัปดาห์ละไม่เกิน 3 คน เพื่อความเต็มที่100%
*หากสอนเป็นกลุ่ม คิดราคาพิเศษ

สอนออนไลน์ หลักสี่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว