รับสอนภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ การอ่านบทความ การทำข้อสอบ การเรียนการสอนจะประยุกต์ตามความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนจะเน้นการเรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวเช่น อ่านข่าว อ่านบทความ เรียนจากการ์ตูน เป็นต้น

คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว