สวัสดีค่ะ คุณครูหนูดีนะคะ รับสอนวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ค่ะ
มีประสบการณ์ด้านการสอนยาวนานกว่า 5 ปี อีกทั้งเป็นคุณครูประจำหลักสูตร Intensive English Program
จบการศึกษา วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) เหรียญทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ได้ทำการตกลงตารางเรียนและวันเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่พอถึงเวลาอาจารย์ไม่ติดต่อมาและติดต่อไม่ได้ ไลน์ไปไม่อ่าน เสียเวลาในการรอนัดเพราะเครียเวลาเรียนไว้อย่างชัดเจน
สวัสดีค่ะ คุณพอสนะคะ :)
ขอชี้แจง อัตราค่าเรียนและตารางเรียนนะคะ
ค่าเรียน ชั่วโมงละ 120 บาท ผ่านการเรียนการสอนสื่อออนไลน์
ตารางเรียน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30-16.00 (ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง)
วิธีชำระเงิน จะชำระเงินล่วงหน้า 12 ชั่วโมง ต่อครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน 1440 บาท
เริ่มเรียน วันพุธที่ 20-29 ธันวาคม จะครบ 12 ชั่วโมงพอดี หากผู้เรียนสนใจจะเรียนคอร์สต่อ ค่อยชำระเงินค่าสมัครเรียนเพิ่มในภายหลัง

พอส · 23 ส.ค. 2022