ประวัติการศึกษา
-จบปริญญาตรี คณะอักษรศารตร์ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-จบมัธยมปลายที่ประเทศอินเดีย โรงเรียนนานาชาติบังกาลอร์ (The International School Bangalore) โดยศึกษาที่โรงเรียนนี้เป็นเวลา 6 ปีซึ่งภาษาหลักในการสื่อสารคือภาษาอังกฤษ จึงมีประสบการณ์การสื่อสารและสนทนากับชาวต่างชาติที่อยู่ในระดับสูง
-Leadership Camp in Law ที่มหาลัยวิทยาลัยเยล (Yale University) ภาคฤดูร้อนปี 2017
-Summer School Course in International Relations ที่มหาวิทยาลัย Oxford University ภาคฤดูร้อนปี 2017

Personality and Experience
-มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีและมี critical thinking สูง ดังนั้นสามารถสอนภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้
-มี passion ในความอยากผลักดันให้ทุกคนสื่อสารภาษาอังกฤษได้ fluent
-มีประสบการณ์รับจ้างเขียนบทความและเรียงความมากกว่า 100 ครั้ง จึงได้พัฒนาทักษะการเขียนของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น

ราคาค่าเรียน

สอบวัดระดับเช่น IELTS600 บาท ต่อชั่วโมง

การสื่อสารขั้นพื้นฐาน การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ การเขียนเรียงความให้professionalขึ้น

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร600 บาท ต่อชั่วโมง

การเขียนเรียงความเบื้องต้น การสนทนาในสถานกาณ์ต่างๆ

สอนออนไลน์ Em Quatier Empire Tower Siam Paragon บางขุนเทียน สีลมคอมเพลกซ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว