ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติผู้สอน :

๋Jaret Ramirez เจ้าของภาษา สเปน สัญชาติ เม็กซิกัน (Mexican) เติบโตใน Mexico City ปัจจุบันศึกษาปริญญาโทในประเทศไทย

-- -- ปริญญาโท Master Of Business Administration (GLOBAL MBA) จากมหาลัยวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ภาคภาษาอังกฤษ (International Master's Program) -- -- [นักเรียนทุนเต็มจำนวนในนามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย]

-- -- ปริญญาตรี Business Administration มหาวิทยาลัย TEC Campus Cuernavaca ประเทศ Mexico

ความถนัด: สอนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน หรือ ทำงาน
แกรมม่า/เพิ่มเกรด ข้อสอบตามความถนัดต่างๆ และทักษะต่างๆ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ทุกระดับ

มีประสบการณ์สอนหลายปี ทั้งสอนนักเรียนจากโรงเรียนชั้นนำ และสถาบันสอนภาษาต่างๆในประเทศไทย เรียนแบบสนุกๆ ไม่กดดันครับ (หรือเร่งรัดก็ได้)
สำหรับทักษะสนทนา สอนเป็นภาษาอังกฤษตลอดคาบเรียนได้ครับ (จะได้เป็นเร็วขึ้นครับ)

ขณะนี้ทำงาน ณ สถาบันสอนภาษาสเปน
ติดต่อสอบถามได้ สถานที่สอนตกลงได้ครับ

สอนภาษาสเปน
สอนออนไลน์ ปทุมวัน ห้วยขวาง
Bee · 25 ก.ย. 2019
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 BestKru